Lapset

Panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun. Opiskelu toisella asteella ei pidä olla kiinni perheen varallisuudesta: tuetaan riittävät materiaalit opiskeluun.  Nostetaan oppivelvollisuuden ikärajaa, jotta kukaan ei syrjäytyisi.

Perheet

Torjutaan lapsiperheköyhyyttä tukemalla vaikeassa tilanteessa olevia perheitä ylimääräisellä harkinnanvaraisella lisätuella. Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten perheiden kotipalveluihin ja perhetyöhön. Tehdään perhevapaauudistus lisäämällä isäkiintiöitä.

Ikäihmiset

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen. Lisätään hoitajia: tarvitaan 0,7 hoitajamitoitus lakiin. Laitetaan hoivakotien valvonta kuntoon. Tuetaan enemmän omaishoitajia. Nostetaan takuueläkettä.

Noora

Työskentelen myynti- ja markkinointipäällikkönä hyvinvointiteknologia-alan startupissa. Vaikutan Helsingin Keskustan ja kotiseurakuntani toiminnassa.

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa 2019. Tavoitteenani on parantaa lasten, perheiden ja ikäihmisten arkea. Työ tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu:

  • Panostetaan varhaiskasvatukseen
  • Tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsiperheitä lisätuella
  • Toteutetaan perhevapaauudistus: pidennetään isien ansiosidonnaista perhevapaata
  • Nuoren opiskelu ei saa olla perheen varallisuudesta kiinni
  • Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle. Lisätään hoitajia ja huolehditaan hoivapalvelujen laadusta.
  • Nostetaan takuueläkettä
  • Panostetaan enemmän omaishoitoon
  • Tehdään sote-uudistus: huolehditaan helsinkiläisten palveluista

Sain eduskuntavaaleissa 262 ääntä. Lämmin kiitos kaikille minua äänestäneille!

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja