Lapset

Panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun. Opiskelu toisella asteella ei pidä olla kiinni perheen varallisuudesta: tuetaan riittävät materiaalit opiskeluun.  Huolehditaan, että kukaan ei syrjäytyisi.

Perheet

Torjutaan lapsiperheköyhyyttä tukemalla vaikeassa tilanteessa olevia perheitä. Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten perheiden kotipalveluihin ja perhetyöhön. Tehdään perhevapaauudistus lisäämällä isäkiintiöitä.

Ikäihmiset

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen. Lisätään hoitajia ja kehitetään palvelupolkuja, jotta kaikki saisivat tarvitsemansa avun. Tuetaan enemmän omaishoitajia. Nostetaan takuueläkettä.

Noora

Työskentelen myynti- ja markkinointipäällikkönä hyvinvointiteknologia-alan startupissa. Vaikutan Helsingin Keskustan ja kotiseurakuntani toiminnassa.

***

Olin ehdolla osuuskauppa HOK-Elannon edustajistoon keväällä 2020. Kiitos kaikille minua äänestäneille! Keskustan listalta valituiksi tulivat Matti Vanhanen, Timo Laaninen ja Terhi Peltokorpi.

Tavoitteenani on osuuskauppa, joka kasvattaa kotimaisten raaka-aineiden ja tuotteiden määrää ja käyttöä kaupoissaan ja ravintoloissaan ja joka tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikenkokoisten paikallisten yritysten kanssa.

Tavoitteenani on osuuskauppa, joka toimii työnantajana suunnannäyttäjänä muille ja huomio entistä paremmin perheelliset ja erityisryhmiin kuuluvat työntekijät.

Lue lisää: https://noorajuvonen.fi/hok-elannon-vaalit-tavoitteeni/

***

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa 2019. Tavoitteenani on parantaa lasten, perheiden ja ikäihmisten arkea. Työ tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu:

  • Panostetaan varhaiskasvatukseen
  • Tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsiperheitä
  • Toteutetaan perhevapaauudistus
  • Nuoren opiskelu ei saa olla perheen varallisuudesta kiinni
  • Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle. Lisätään hoitajia ja huolehditaan hoivapalvelujen laadusta.
  • Huolehditaan ikäihmisten toimeentulosta
  • Panostetaan enemmän omaishoitoon
  • Tehdään sote-uudistus: huolehditaan helsinkiläisten palveluista

Lämmin kiitos kaikille minua äänestäneille!

Yhteys: noorajuvo(at)gmail(dot)com
Twitter: @JuvonenNoora
Facebook: Noora Juvonen

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja