Tavoitteet

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021. Tavoitteenani on parantaa lasten, nuorten ja senioreiden arkea kotikaupungissamme.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvointi tulee olla ensisijaista. Lasten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi tarvitaan lapsivaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa. Panostetaan varhaiskasvatukseen ja perheiden palveluihin. Kitketään kiusaamista ja kouluväkivaltaa yhteistyöllä.

Seniorit

Yli 70-vuotiaat ovat aktiivisia kaupunkilaisia, joiden toiveet on otettava entistä paremmin huomioon. Aktiivisuutta voidaan tukea erityisesti kunnallisella päivä- ja viriketoiminnalla, jotta kukaan ei jää yksin. Lisäksi tärkeää on kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Työpaikat ja yritykset

Köyhyys on työttömyyttä. Helsinkiä on rakennettava niin, että meille jokaiselle olisi täällä töitä ja yrityksillä hyvä toimintaympäristö. Työllistämispalveluja on kehitettävä ja elinkeinopolitiikkaan panostettava. Julkisten hankintojen tulee tukea paikallisia yrityksiä.

Lähiluonto

Kaupungin puistot ja viheralueet sekä Itämeri tarvitsevat puolustamista. Puistojen ja viheralueiden määrää on lisättävä, ei vähennettävä. Itämeren suojelua on jatkettava määrätietoisesti. Luonnolla on myös Helsingin matkailua rikastuttava arvo.

Arvot

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja avoimuus. Arvostan kansallisia instituutioita kuten valtiota ja kirkkoa, arvostan työntekoa ja yrittäjyyttä.

Tutustu Keskustan linjaan

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja