Työelämään tasa-arvoa isäkiintiöiden avulla

Tarvitaan tasa-arvoa työelämään. Naisen euro on edelleen 80 senttiä. Tasa-arvoa on mahdoton tavoitella ilman yhtäläistä vastuuta lasten hoivasta, tähän viittaavat myös tutkimustulokset.

Toteutetaan perhevapaauudistus, jossa isien ansiosidonnaista perhevapaata pidennetään. Myös raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvän syrjinnän lopettamiseen työelämässä on puututtava.

Keskusta kannattaa perhevapaiden uudistamista perheiden ehdoilla ja perheiden omia valintoja tukien. Isien ansiosidonnaista perhevapaata tulee pidentää, eikä sitä saa tehdä äitien osuutta vähentämällä. Uudistuksen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta. Uudistus vaatii rahaa ja ratkaisuun tarvitaan myös ammattiliitot mukaan.

Hyvää naistenpäivää!

Lue lisää: Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark (Kleven, Landais & Søgaard, 2018)

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja