Työelämään tasa-arvoa isäkiintiöiden avulla

Tarvitaan tasa-arvoa työelämään. Naisen euro on edelleen 80 senttiä. Tasa-arvoa on mahdoton tavoitella ilman yhtäläistä vastuuta lasten hoivasta, tähän viittaavat myös tutkimustulokset.

Toteutetaan perhevapaauudistus, jossa isien ansiosidonnaista perhevapaata pidennetään. Myös raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvän syrjinnän lopettamiseen työelämässä on puututtava.

Keskusta kannattaa perhevapaiden uudistamista perheiden ehdoilla ja perheiden omia valintoja tukien. Isien ansiosidonnaista perhevapaata tulee pidentää, eikä sitä saa tehdä äitien osuutta vähentämällä. Uudistuksen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta. Uudistus vaatii rahaa ja ratkaisuun tarvitaan myös ammattiliitot mukaan.

Hyvää naistenpäivää!

Lue lisää: Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark (Kleven, Landais & Søgaard, 2018)

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja