Takuueläke 900 euroon

Kelan maksama takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen ja sen suuruus on tällä hetkellä 784,52 e/kk. Takuueläkettä pitää korottaa noin 100 eurolla 900 euroon.

Yksin asuvien 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuus on yleistä. 75 vuotta täyttäneet yksinasuvat naiset muodostavat suurimman pienituloisten ryhmän eläkeläisistä. Olen saanut lukuisia viestejä eläkeläisiltä, jotka asuvat yksin ja joilla on haasteita selviytyä arjestaan. Helsingissä on kallista asua ja tämä on yksi syy koettuihin toimeentulo-ongelmiin.

Keskustan köyhyystyöryhmän linjauksessa todetaan, että köyhien eläkeläisten osuus Suomen kaikista pienituloisista ei ole merkittävä, mutta eri eläkeläisryhmien välillä on suuria eroja. Haluamme turvata pienituloisimpien eläkeläisten toimeentulon nostamalla takuueläkettä.

Mistä sitten rahat eläkkeisiin? Tavoitteenamme on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin tulevalla hallituskaudella. Tämä antaa meille liikkumavaraa perusturvan parantamiseen.  Me keskustalaiset olemme valmiita käyttämään 600 miljoonaa euroa perusturvan parantamiseen eri keinoin ja 400 miljoonaa euroa kasvu-, kehitys- ja koulutusinvestointeihin.

Ekonomistit Olli Kärkkäinen ja Mauri Kotamäki ovat laskeneet, että nostamalla kaikkein köyhimpien eläkkeitä 200 eurolla kustantaa noin 360 miljoonaa. Eläkkeiden nostaminen 100 eurolla kustantaisi karkeasti ottaen puolet tästä. Tutkijat myös pitävät juuri takuueläkkeiden nostamista tehokkaana tapana torjua eläkeläisköyhyyttä.

SDP:n Antti Rinne on luvannut nostaa 100 euroa eläkettä kaikille alle 1400 euroa eläkettä saaville. Tämä on kuitenkin hyvin kallis ratkaisu, tutkijoiden mukaan lähes miljardin, eikä myöskään ratkaise parhaiten eläkeläisköyhyyttä tutkijoiden mukaan.

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja