Lisää päiväkoteja lainsäädäntöä muuttamalla

Lauttasaaressa on keskusteltu jo vuosien ajan päivähoidosta. Päivähoitopaikat niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella tuntuvat olevan kiven alla.

Useimmat perheistä kokevat olevansa tyytyväisiä päiväkotiin, kunhan ensin saavat paikan lapselleen. Haasteena koetaan ennen kaikkea palvelun saatavuus, ongelma ei ensisijaisesti ole hoivan taso tai huoli henkilökunnan osaamisesta. Tämä sama kysymys on tullut esiin myös muiden helsinkiläisten kanssa ja tuntuu olevan yleinen.

Miten lisää päiväkotipaikkoja?

Onko meillä mahdollisuuksia puuttua lainsäädännöllä päiväkotipaikkojen määrään? Kyllä on, vaikka varhaiskasvatuksen toteuttaminen onkin kuntien lakisääteinen tehtävä ja kunnat muun muassa vastaavat kaavoituksesta.

Voisiko yksi ratkaisu olla varhaiskasvatuspaikan saatavuuden määritelmän muuttaminen varhaiskasvatuslaissa? Mothers in Business -verkosto, joka kampanjoi työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamisen puolesta, on ehdottanut lisättäväksi varhaiskasvatuslakiin velvoittavan määritelmän päiväkotipaikan saatavuudesta viiveettä ja kohtuullisen yhteyden päästä kotoa. Tämä on kannatettava ajatus. Nyt varhaiskasvatuslaissa saatavuus todetaan sanoin ”on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä”.

Olen viimeksi tällä viikolla kuullut tapauksesta, jossa lapsen kunnallinen päiväkotipaikka Helsingissä sijaitsee toisella puolella kaupunkia ja vanhemman matka päiväkotiin ja siitä työpaikalleen kestää julkisilla kaksi tuntia. Kannustaisiko edellä mainittu lainmuutos kaupunkia rakentamaan lisää päiväkotipaikkoja sekä tarkistamaan väestöpohjan kehittymistä säännöllisesti ja parantamaan päiväkoti-ikäisten lasten määrän ennakointia kaupunginosatasolla? Lainmuutos pakottaisi tähän.

Yksityiset päiväkodit ovat tärkeitä – valvonta kuntoon

Olemme saaneet lukea yksityisten päiväkotien tilaongelmista Helsingissä. Maaliskuussa selvisi, että jopa 71 yksityisessä päiväkodissa on epäselvyyksiä rakennuslupien osalta. Ensinnäkin on hienoa, että tällainen tilanneanalyysi on nyt tehty kaupungin osalta ja että tämän pohjalta päästään varmistumaan siitä, että lapset viettävät aikansa tiloissa, jotka ovat turvalliset. Kuten kaupunki itsekin on todennut, myös heidän tilojen lupa-asioita koskevissa toimintamalleissaan on parantamisen varaa.

Sen sijaan kummeksun syvästi sitä, millaisia kannanottoja nämä tilaongelmat ja myöhemmin julkisuuteen muualla Suomessa nousseet ongelmat päiväkodeissa ovat saaneet aikaan. Vasemmistoliiton Arhinmäki ja SDP:n Taavitsainen ennättivät jo ehdottaa, että päiväkotien voitontavoittelu tulisi kieltää laissa. Olen tästä asiasta täysin eri mieltä ja perusteluni asiaan on se, että me tarvitsemme yksityisiä päiväkoteja kunnallisten päiväkotien rinnalle.

Voitontavoittelun kieltäminen on hyvin ongelmallista liiketoiminnan harjoittamisen näkökulmasta katsoen. Voitontavoittelu mahdollistaa yrityksen palveluiden kehittämisen. Voitontavoittelun rajoittamisen sijaan lisäisin julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelua ja selventäisin pelisääntöjä, jotta tila-ongelmat tai henkilöstömitoitus (kuten on niin ikään uutisoitu) täyttää lainmukaiset vaatimukset. Meidän pitää huolehtia myös siitä, että yksityisillä päiväkodeilla on toimintaedellytyksiä. Tämä tarkoittaa kaupungin osalta lisää päiväkotitoimintaan soveltuvien tilojen kaavoittamista ja järkevää, aidosti yhteistyöhaluista toimintaa yritysten kanssa.

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja