Eduskuntavaalit 2019

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2019. Tavoitteenani vaaleissa oli parantaa lasten, perheiden ja ikäihmisten arkea.

Lapset ja perheet

  • Panostetaan varhaiskasvatukseen – päiväkodin tulee olla saatavilla nopeasti ja henkilökuntamitoituksen on oltava riittävä
  • Ajatus maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta on tärkeä. Opiskelu toisella asteella ei pidä olla kiinni perheen varallisuudesta: etsitään sopivat ratkaisut, kuinka taataan kaikille oppimateriaalit
  • Nostetaan oppivelvollisuuden ikärajaa 18 vuoteen, jotta kukaan ei syrjäytyisi

Ikäihmiset

  • Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen. Lisätään hoitajia ja kirjataan 0,7 hoitajamitoitus lakiin. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tärkeää: hyödynnetään entistä rohkeammin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä hankintamuotona, jotta pienemmätkin palveluntuottajat pääsevät mukaan.
  • Tuetaan enemmän omaishoitajia ja yhdenmukaistetaan palkkion kriteerit valtakunnallisesti
  • Tehdään toimiva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä: sosiaali- ja terveyspalvelut nopeammin helsinkiläisille.

Ilmasto

  • Ilmaston eteen on tehtävä enemmän ja nopeammin. Suomen metsät ovat tärkeä osa ratkaisua, koska ne sitovat hiiltä. Sallitaan metsähakkuut, mutta tehdään se kestävästi.
  • Mahdollistetaan uudet biotuotteet, jotka voidaan ottaa käyttöön globaalisti.
  • Kansainvälisillä ilmastosopimuksilla, verotuksella ja julkisen sektorin hankinnoilla voidaan vaikuttaa.

Menestyvä Helsinki – ja koko Suomi

  • Isoihin väyläratkaisuihin pitää myöntää valtion tukea, mikäli ne ovat helsinkiläisille ja koko Suomelle välttämättömiä. Kannatan Helsingin keskustatunnelia sekä ratayhteyttä Tallinnaan.

Tutustu: Vastaukseni YLE:n vaalikoneessa

Vaalitilaisuudet

Arvot

Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja avoimuus. Arvostan kansallisia instituutioita kuten valtiota ja kirkkoa, arvostan työntekoa ja yrittäjyyttä.

Tutustu Keskustan linjaan

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja